Om


Om Lena

Lena har i egen regi 15 års erfarenhet som legitimerad sjukgymnast med inriktning främst inom Ortopedisk Manuell Terapi (OMT), men även Idrottsmedicin och Akupunktur, och arbetar enligt evidens och kliniskt beprövad erfarenhet.
En OMT-sjukgymnast undersöker och behandlar patienter med akuta och långvariga smärtproblem från rörelsesystemet, det Neuro-Muskulo-skeletala systemet.

Kundkategorier:
Primärvårdspatienter-är ansluten till Stockholms Läns Landsting Försäkringspatienter-avtal finns med DKV-hälsa /Falck Health Care
Företagshälsovård

Här hittar du min konsultprofil.

Behandling

En behandling/behandlingsserie innehåller ofta följande:

Undersökning

En omfattande anamnes samt undersökning av en persons funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, utifrån en patientcentrerad modell. En mängd fysiska undersökningsverktyg finns att tillgå, där smärtreproduktion, avlastningstester och specifikt riktade rörlighetstester ingår. I bedömningen tas hänsyn till pågående smärtmekanismer och eventuell påverkan från psykosociala faktorer vilket är en viktig del i det kliniska resonemang som i högsta grad styr behandlingsupplägget. I bedömningen tas också hänsyn till ett omfattande antal differentialdiagnoser, som eventuellt kan leda till kompletterande undersökningar.

Behandling

Behandlingen planeras i samråd med patienten där konkreta del- och slutmål ställs upp. Behandlingen baseras på individens förutsättningar och kan vara smärtlindrande, rörelseökande eller stabiliserande. Metoder som används är specifikt anpassad träning, ledmobilisering, manipulation, avspänning, tejpning, mjukdelsbehandling av muskler och fascia samt behandling av det perifera nervsystemet.

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *